Informacje o egzaminieEgzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - (terminy, procedury, wzory dokumentów itp.) - (zobacz)
Wydawanie świadectw, dyplomów i suplementów - (zobacz)


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych organizuje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w następujących cyklach:

sesja styczeń-luty 2022:
EE.09, MG.43, TG.16, BD.18

sesja czerwiec-lipiec 2022:
ELE.10, HGT.02, MOT.05 (technikum i szkoła branżowa), INF.02W roku szkolnym 2021/2022 obowiązuje następujący terminarz przyjmowania zgłoszeń do egzaminów:

do 15.09.2021 sesja styczeń-luty 2022

do 07.02.2022 sesja czerwiec-lipiec 2022

Zgłoszenie należy wydrukować (można wypełnić komputerowo) i dostarczyć osobiście do wicedyrektora (w celu weryfikacji danych).Terminarz egzaminów w bieżącym roku szkolnym


Sesja styczeń-luty:

część pisemna
11 stycznia 2022 r.

część praktyczna - model "d"
10 stycznia 2022 r.

część praktyczna - model "w", "wk", "dk"
12 stycznia - 6 lutego 2022 r.

ogłoszenie wyników
31 marca 2022 r.

przekazanie szkołom świadectw
7 kwietni 2022 r.

przekazanie szkołom dyplomów dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 r.
27 maja 2022 r.

Sesja czerwiec-lipiec:termin główny część pisemna
2-7 czerwca 2022 r.

termin główny część praktyczna - model "d"
1 czerwca 2022 r.

termin główny część praktyczna - model "w", "wk", "dk"
1 czerwca - 19 czerwca 2022 r.

termin dodatkowy część pisemna
22 czerwca 2022 r.

termin dodatkowy część praktyczna - model "d"
23 czerwca 2022 r.

termin dodatkowy część praktyczna - model "w", "wk", "dk"
29 czerwca 2022 r.

ogłoszenie wyników
31 sierpnia 2022 r.

przekazanie szkołom świadectw
7 września 2022 r.

Szczegółowy terminarz dla poszczególnych zmian udostępniany jest w gablocie szkolnejKto może zgłosić się do egzaminu?


Do egzaminu mogą zgłosić się uczniowie, którzy ukończyli odpowiedni etap edukacyjny oraz osoby, które do danego egzaminu już przystąpiły lecz nie uzyskały wyniku pozytywnego.

Wzory deklaracji do wydrukowaniadeklaracja - deklaracja "pusta" dla ucznia/absolwenta

Wgląd do pracy egzaminacyjnej

W związku z pytaniami, informuję:

Zdający ma możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Dokładnych informacji proszę szukać w dokumencie pod adresem: http://oke.lodz.pl/info.php?i=321.